Cuma , 3 Temmuz 2020
Anasayfa » Genel (sayfa 2)

Genel

Kromojen lens’in renk körlüğüne faydaları nelerdir?

Kromajen lensler bir çok renk körü için değişen bir yaşamın başlangıcı olabilir. Kromojen (chromagen) lensin kullanımı ile birlikte ilk kez renkleri canlı ve parlak görürüler. Renk körlüğü giderici lensler ile birlikte spor ve eğlence faaliyetlerinin kalitesi arttığı gibi,doğal güzelliklerin farkına varabilirler. Birçok renk körüne elektronik, grafik, güzel sanatlar, bilgisayar ve mühendislik benzeri mesleklerini hatasız yapmada yardımcı olabilirler.

Renk körü çocuklar, renk düzeltici kontakt lensleri ile öğrenmedeki zorlukların üstesinden gelebilirler. Harita okuma, grafik ve resim yapma konusunda renkleri ayırarak başarılı olabilirler.

Renk körlüğü kromojen lensi, kullanıldığı sürece renk körlerine aşağıda yazılı bulunan, bazı avantaj ve kolaylıkları sağlamaktadır.

 • Kromojen lens kullanan renk körü hastaların renk algıları gelişerek güçlenir.
 • Renkler daha belirginleşerek, parlak görünür.
 • Renk tonlarını birbirinden ayırarak farklı görülmelerini sağlar.
 • Kromojen lensi kullanımı ile birlikte daha önceden yanlış algılanan renkler, yeni renk algısı ile tekrar adlandırılır.
 • Renkler tanımlanır.
 • Kişinin kendine olan güvenini tazeler.
 • Tüm renk görme, renk körlüğü testleri ve Ischihara testi başarı ile geçilir.
 • Renkleri görme ve ayırt etme ihtiyacı olan mesleklerde karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırır.
 • Renk körlüğü sebebi ile okuma güçlüğü çeken çocuklarda, öğrenme gelişimi sağlar.
 • Araç kullanımında trafikte trafik lambaları, stop lambaları ve trafik işaretlerinin fark edilmesini ve doğru görülmesini sağlar.
 • Özellikle kırmızı ve yeşilin farklı tonların ayırt edilmesini sağlar.
 • Mavi ve sarının farklı tonları kromojen lens ile ayırt edilebilir.
 • Yeni renk tanımlaması ile yaşam kalitesini düzenleyebilir.
 • Kıyafet seçiminde uyumlu renklerin tercih edilmesini sağlar.
 • Yemeklerin ve gıdaların renklerini doğru ayırt edilmesin sağlar. Örnek pişmiş et yada az pişmiş et.
 • Renk Körlüğü lensleri ile Renk körlüğünün giderilmesi yaşam kalitesini nasıl düzenlemektedir?
  renk körlüğü lensi ile renk görmenin düzeltilmesi sonucu bir çok renk körü renkleri gerçek hali ile birbirine karıştırmadan ayırt edebiliyor.Renkler her zaman önemlidir. Doğru bir şekilde renkleri algılamak ve tanımlamak bize güven kazandırmaktadır. Hayatın her anında renkleri ile iç içeyiz, ve farklı renklerle karşılaşmaktayız. Renk körü olan kişiler veya renk görme eksikliği olan kişiler için tüm dünyada yaklaşık olarak 150 den fazla meslek grubunda, çalışması engellenebiliyor! Renk görme eksikliğinin olduğu durumlarda renk körleri işe başlamada dezavantaj yaşamaktadır. Renk körlüğü ve renk eksikliği giderici kontakt lensler renk körlerine yaşam kalitesini geri vermekte, renk körüne yardımcı olmaktadır.

  Renk körlüğü lensi renk görme eksikliğini giderdiği gibi aynı zamanda miyop, astigmat ve hipermetrop kırma kusurları olan renk körlüğü hastaları için bir alternatiftir.

  Nasıl ki bir ayağı sakat olan bir kişi koltuk değnekleri ile yürüyebiliyor ise, yada çok gelişmiş protez bacak, kullanan sakat kişiler normal insanlar gibi koşabildiği gibi renk körlüğü lensi ile renk körü yaşam kalitesini geri kazanmakta ve renkleri ayırt edebilmektedir.

  Renk körlüğü lensi çalışma prensibi

  Renk Körlüğü Lensleri ile Renk Görmedeki Gelişmeler; Özel olarak tasarlanmış renk körlüğü kromajen lenslerimiz özel bir kaplama içerdiğinden renk körünün renk tanımlama ve algılama kapasitesini geliştirmektedir. Örnek olarak Protanopy Kırmızı Koni eksikliği (Kırmızı reseptör hücrelerinin) veya kırmızı renk görme hücrelerinin çalışmadığı durumlarda, kromojen renk körlüğü lensleri çeşitlerinden Kırmızı filtre içeren lens grubu renk görme eksikliğini %99 oranda gidermektedir. Renk körlüğü lensleri o kadar başarılıdır ki Protanopy (kırmızı koniler toplam eksikliği) ve Deuteranopy (yeşil koniler toplam eksikliği) gibi en ciddi durumlarda dahi kırmızı-yeşil renk körlüğü eksikliklerinin her türü için uygulanabilir bir renk körlüğü kontakt lensi bulunmaktadır. Renk körlüğü lensleri ile renk görme hatarını düzeltmek için özel haploskopik filtreler dizayn edilmiştir. Renk körlüğü kromajen lenslerde bulunan haploskopik filtreler renk görme reseptörlerinin, görme sinir sistemine giden ışık dalga boyunu değiştirerek renklerin ayırt edilmesini sağlamaktadır. Renk hücrelerinde bulunan renk eksikliğe göre ışık dalga boyu orta seviyeye çekilmek sureti ile renk görme normal hale getirilir.

  Renk körlüğü bulunan kişiler renk görme hücrelerinin çalışmadığı ve eksik olduğu durumlarda, görme sinirlerine sürekli olarak aynı verileri gönderirler! Ancak ideal tespiti yapılmış bir renk körlüğü lensi göze giren ışığın dalga boyunu değiştirdiği için renk verilerinin doğru ışık dalga boyu ile görme sinirlerine iletilmesini sağlar.

  Yeşil renge duyalı görme hücreleri eksik olan bir renk körü yeşil ve sarı tonlarını ayırt edemez durumda olabilir. Bu durumda takılacak renk körlüğü lensi ışık dalga boyunu orta dalgaya doğru kaydırarak, renk körünün duyarlılık fonksiyonlarını değiştirerek renk görmeyi geliştirir.

  Renk körlüğü lenslerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıda yazılı normal renk görme ışık dalga boyları dikkate alınarak, gerekli renk algılama hesaplamalar yapılır.

 • Yeşil Renge Duyarlı Görme Reseptörleri-Orta Dalga Boyu)
 • Mavi Renge Duyarlı Görme Reseptörleri-Kısa Dalga Boyu)
 • Kırmızı Renge Duyarlı Görme Reseptörleri-Uzun Dalga Boyu)
 • Renk görmeyi normal seviyeye getirmek amacı ile ışık dalga boyları azaltılarak veya yükseltilerek renk körünün renk görmesi heyecan verici bir şekilde geliştirilir. Kromojen renk körlüğü lenslerinde bulunan haploskopik filtrenin ışık dalga boyuna etkisi gerçekten inanılmaz!

  Bilimsel açıdan (chromagen) kromojen lens

  Kromojen lensler renk düzeltme sistemi (CVD- Color Vision Deficiency) olarak nitelendirilmektedir. Kromojen lensler teknik kapasite olarak renk algısını geliştirmek için tasarlanmış kontakt lenslerdir. Bir Optometri okulu olan, Sidney New South Wales Üniversitesinde kromojen lensler ile ilgili bilimsel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma çalışmalarında bazı renk görme testleri ile Ishihara, Farnsworth Munsell D-15, Farnsworth Lantern kromojen lenslerin kapasitelerini değerlendirmek maksadı ile 2 hafta süresince renk görme eksikliği olan hastalarda denediler. Testlerin sonucunda Ishihara renk körlüğü testi kullanılarak yapılan renk plakalarını görmedeki hata oranı reel olarak binde bir (Renk Algılama hatası <0.001) oranına kadar düşürüldüğü tespit edildi. Aynı denekler üzerinde, Farnsworth Munsell D-15 renk eksikliği testinde ise hata oranı binde beş (Renk algılama hatası <0.005) seviyesinden daha az olduğu tespit edildi. Aynı şartlar altında Farnsworth Lantern renk algılama testinde ise kromojen lenslerde bir performans saptanamadı!

  Üniversitede yapılan kromajen lensler ilgili araştırmada, renk körlüğü lenslerinin renkleri algılamaya yardımcı olduğu ve loş ışıkta renk görmeye yardımcı olduğunun altı çizildi. Ancak renk görme eksikliği ve renk körlüğü ile ilgili kısıtlamalar bulunan mesleklerde halen kromojen lensler bir yardımcı malzeme olarak kabul edilemeyeceği kanaati ifade edildi.

  Renk körlüğü muayenesi nasıl yapılıyor?

  Renk körlüğü veya renk görme eksikliği konusunda şüpheleriniz var ise uzman bir göz hekiminden muayene randevusu alarak işe başlayabilirsiniz. Hemen hemen her doktor muayenesi ve hastanelerde bulunan göz birimlerinde Renk körlüğünün ve eksik renk görmenin teşhisini yapacak ischihara test kitapçığı bulunmaktadır. Kitapçıkta kırmızı bir alanın içinde, yeşilin farklı tonları ile yazılmış rakamlar yeşil bir alan içine gizlenmiş kırmızı tonlarında sayılar ve bazı renk tonlarının içinde bulunan şekiller bulunmaktadır. Ischihara test kitabı en az 14, en çok 36 renk görme plakasından oluşan bir renk körlüğü tespit yöntemidir. Renk körlüğü muayenesinde ortaya çıkan sonuç renk körü olup olmadığınızı yada renk görme eksikliğinizin hangi boyutlarda olduğunu renk körlüğü çeşidini belirlemektedir.

  Renk körlüğünün hangi boyutta ve hangi renk körlüğü çeşidine girdiği ischihara testi ile tamamen ortaya çıkar. Renk körlüğü testinde yer alan plakalardan okuyamadıklarınız ve görmede zorlandıklarınız Renk körlüğünüzün hangi seviyede olduğunu belirtir. Çok daha kapsamlı renk körlüğü muayenesi anomalaskop, 100 hue cihazları kullanılarak yapılmaktadır. Muayenede kişinin renk körlüğü testini ezberleme riskini göz önünde bulunduran göz doktoru veya işyeri hekimi kesin sonuç için sizi anomalaskop testine sevk edebilmektedir. Anomaloskop testi bilinen en kesin ve etkili renk görme eksikliği muayene yöntemidir.

  Ischihara testi tüm dünya tıp çevreleri tarafından kabul edilen ve literatürde yer alan bir renk körlüğü testidir. Renk körlüğü muayenesinde renk körü teşhisi ile karşılaşırsanız aklınıza şu sorular gelebilir.

 • Renk körlüğü hayatımı nasıl etkileyebilir?
 • Renk körlüğü hakkında nasıl daha çok bilgi alabilirim?
 • Renk körlüğünün tedavisi var mı?
 • Renk körlüğü sorunumu gidermek için kontakt lens mi? Gözlük mü daha uygun?
 • Sağlık raporunda renk körlüğü teşhisi iş hayatımı nasıl etkiler?
 • Sağlık raporunu nasıl alabilirim?
 • Renk körü olmam işe girmemi engelleyebilir mi?
 • Renk körlüğünden dolayı sağlık raporu alamazsam işime son verirler mi?
 • Muayene süresi ne kadar?
  Renk körlüğü test kitabı göz muayenesi esnasında hastaya her plaka için 1 ile 3 saniye arasında bir zaman verilerek okuması istenir. Genelde bütün plakalar gösterilmez! Anomalaskop testinde sağ ve sol göz için 4 er dakika’dan 8 dakika içinde sonuç alınmaktadır.

  Bazı ender durumlarda renk körlüğü teşhis ve tespitinde Ischihara, anomalaskop sonuçlarından emin olabilmek için 100 Hue (parlaklık 100 testi) yapılarak renk körlüğü muayenesi tamamlanır.

  Renk körlüğünün nedenleri nelerdir?

  Ana renkleri doğru ayırt edebilmek (kırmızı,yeşil ve mavi) gözünüzün sahip olduğu renk görme yeteneği ile ilgilidir. Renklerin doğmasına sebep olan ışık, insan gözüne kornea tabakasından girerek retinada bulunan renk görme hücrelerinin bulunduğu lens’ten ve bu bölgede bulunan dokulardan geçerek, görme hücrelerinde bulunan kimyasal bileşenler renkleri ayırt edebilmek için verileri optik sinirler vasıtası ile beyine gönderir.

  Eğer renk görme eksikliğiniz yok ise çok farklı renkleri ve bu renklerin karışımlarını hatasız olarak ayırt edebilirsiniz. Eğer renk görme hücrelerinizde, renk konilerinde bir kimyasal eksiklik var ise ana renklerden sadece ikisiniz görebilirsiniz.

  Renkleri eksik algılamanın bilinen bir kaç nedeni vardır;

  Renk görme eksikliği kalıtımsal bir hastalıktır. Genelde anne hatalı kromozomu erkek çocuğuna aktarmaktadır. Erkeklerde daha sık görülmesinin nedeni budur.

  Geçirilen hastalıklar: Bazı neden olabilir koşullar dejenerasyonu olan şeker hastalığı, glokom, maküla, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, kronik alkolizm, lösemi ve anemi gibi bazı hastalıklar renk görme algısını değiştirebilmektedir.

  İlaçların kullanımı: Bazı psikolojik sinirsel hastalıklar ve enfeksiyonlar, disfonksiyon, renk görmede eksikliğe yol açabilmektedir. Bazı kalp hastalıklarının tedavisinde ve yüksek tansiyon tedavilerinde kullanılan ilaçlarda renkleri eksik görmeye neden olmaktadır.

  Yaşlılık: Göz merceğinin yaşlılığa bağlı olarak eskimesi ve sararması sebebi ile renk görmede eksiklik yaşanabilir. Renk görme eksikliği yaşlılığın doğal bir parçası olarak gelişebilmektedir.

  Kimyasallar: Disülfür ve gübre (karbon) bulunan işyerlerinde güçlü kimyasallara maruz kalan kişilerde renk görme eksikliği görülebilir. Güçlü kimyasallara maruz kalan kişilerde olabilecek renk görme eksikliği zaman içinde giderilebilir.

  Renk körlüğü belirtileri nelerdir?

  Aşağıda bulunan belirtilerden bazılarının sizde var olduğunu hissediyorsanız bunlar renk körlüğü belirtileri olabilir. Renk körü olabilir ve hatta renk körü olduğunuzun farkına varmayabilirsiniz. Çünkü diğer kişilerinde renkleri sizin gibi gördüğünü düşünürsünüz.

  Renk körlüğü olan kişiler farklı renkleri ayırt etmekte zorlanabilir, farklı tonlara sahip kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renkleri karıştırabilirsiniz. Renk körlüğü bulunan kişiler çok yaygın bir şekilde kırmızı ve yeşilin tonlarını göremezler. Kırmızı yada mavi-sarı renk görme eksikliği olan bir renk körü her iki renge duyarsız olmayabilir. Kırmızı veya mavi-sarı yeşil renk görme eksikliği olan bir renk körü, gökkuşağının 7 rengini ayırt edemeyebilir ve gün doğumu, gün batımı renkleri olan kızıl rengini ayırt edemeyebilir.

  Renk körlüğü belirtileri:

 • Giyim eşyaları arasında seçim yaparken başkalarına göre alakasız kombinler yapıyorsanız.
 • Olgun domatazle ham domatez arasında seçim yapamıyorsanız.
 • Pişmiş et ile az pişmiş arasındaki farkı gözlemliyemiyorsanız.
 • Trafik işaret ve lambalarını farkedemiyorsanız.
 • Renk görme testlerinde başarısız oluyorsanız.
 • Kitap veya gazete okurken yazılar size silik bir şekilde görünüyorsa bu bir renk körlüğü belirtisi olabilmektedir. Özellikle ilk okul çağındaki öğrencilerin renk körlüğüne bağlı olarak harf ve rakamları silik algılaması geç öğrenmeye neden olmaktadır.
 • Yeşil elmayla, sarı elma arasındaki farkı seçemiyor veya kırmızı elmayla yeşil elma arasında seçim yapmak istediğinizde düşünmek zorunda kalıyorsanız.
 • Hangi yaşta olursanız olun gözlük kullanmak zorunda olduğunuz bir kırma kusurunuz yoksa ve uzakta bulunan başkalarının göremediği ufak nesneleri şaşırtıcı derecede keskin bir görmeniz varsa renk görme probleminizin olabileceğini hiç düşündünüz mü?

  Renk körlerinin ortak noktası renkleri karıştırmalarına rağmen diğer insanlardan çok daha keskin görme kabiliyetine sahip olmalarıdır.

  Renk görme eksikliği nedir?

  Eksik renk görme bazı renk tonları arasındaki farkı algılayamama ve tanımlayamamaktır. Bir çok insan için renkleri eksik görmedeki sorunları için renk körü tanımlaması yapılmaktadır. Oysaki gerçek renk körlüğü, renk görme kusurunda sadece gri siyah beyaz görmesi olan kişiler için kullanılmalıdır.

  Eksik renk görme kalıtsal bir görme kusurudur. Yeni doğan erkekler büyük bir ihtimalle % 8′ i renk görme eksikliği bulunur. Çoğu kişi kırmızı ve yeşilin tonlarını ayırt edemez. Kırmızı ve yeşili ayırt edememek bir renk görme eksikliğidir.

  Birçok insan dünyadaki renkleri tam olarak algılayabilir.Yemyeşil bir doğa ve içindeki kırmızı çiçekler kim görmek istemez ki.. Eğer Renk körlüğünüz var ise, yada renkleri eksik algılamanıza neden olan bir görme kusuruna sahip iseniz, renkleri farkedemez ve renkleri göremezsiniz. Renk körlüğü bulunan kişiler doğada bulunan renkleri çok daha farklı görmektedirler.

  Renk körlüğünün 3 farklı tipi bulunmaktadır. Kırmızı-Yeşil (Red-Green color Blindness) renk körlüğü renk körleri arasında en yaygın olanıdır. Kırmızı-yeşil renk körlüğü genelde erkeklerde rastlanan kalıtsal bir hastalıktır. Diğer renk körlüğü ise, Mavi-Sarı (Blue-Yellow Color Blindness) Renk körlüğüdür. Renk körlüğünün çok ender rastlanan 3 ncü tipi ise, tam renk körlüğü’dür.

  Renk körlüğünün tedavisi için hiç bir yöntem bulunmamaktadır. Renk körlüğünün tedavisi yoktur! Ancak çoğu renk körü renk görme eksikliğini renk körlüğü kromojen lensler ile giderebilir.

  Renk körlüğü lensini kullanan bir renk körü, lensini kullanmaya başladığı andan itibaren, kromojen lensler ile algılanan renklerin tekrar tanımlanması gerekebilir. Kromojen lensler ile renk körleri renkleri yeniden tanımlar ve artık renkleri algılar ve tanımlar duruma gelir.

  Renk körlüğü tedavisi nedir?

  Maalesef Renk körlüğünün yani kalıtsal Renk körlüğünün bir tedavisi yoktur. Ancak renk görme eksikliği varsa renk körlüğü lensi, kromojen lens, veya renk körlüğü gözlükleri ile renk körünün göremediği renkler parlak bir hale gelebiliyor. Böylelikle renk körlüğü gözlük veya kontakt lensler ile giderilebiliyor. Renk körünün yardımcısı renk körlüğü gözlükleri ve kromojen lenslerdir.

  Erkeklerde % 8, kızların ise % 1’den daha az renk körlüğü problemi olduğunu şu ana kadar yapılan renk körlüğü istatistikleri göstermektedir. Genetik olarak seyreden renk körlüğü, genetik durumun dışında, yaşlılığa bağlı katarakt ve göz içi lensinin sararmasından dolayı renk görme kalitesi düşebiliyor. Kullanılan bazı ilaçlar da renk görmede sorun çıkarabiliyor.

  Renk körlüğünün tedavisi için hiç bir yöntem bulunmamaktadır. Renk körlüğünün tedavisi yoktur! Ancak çoğu renk körü renk görme eksikliğini renk körlüğü kromojen lensler ile giderebilir mesleki faaliyetlerini yada normal hayatlarını sürdürürlerken renk körlüğü lensi kullanabilirler.

  Yapılan bazı gen tedavisi çalışmalarında bazı retina hastalıkları ve renk körlüğü giderilmiş durumda olduğu tıp çevreleri tarafından şu an konuşuluyor, ancak şu anki çözüm sadece araştırma protokolleri kapsamında bulunuyor.Bu nedenle önümüzdeki yıllarda renk körlüğü tedavisi konusunda çok ciddi tedavi yöntemlerini sizlere aktaracağımıza eminiz..

  Amerikalı bir kaç bilim adamının yaptığı renk körlüğü gen tedavisi çalışmasında iki maymun denek olarak kullanıldı. Görme reseptörlerinin retinadaki ışığı algılaması için eksik olan kimyasallar renk körlüğü düzeltici genler ile kırmızı-yeşil renk eksikliğinin giderilmesi için gerekli olan proteinleri üretmeyi başardı. Maymunlara uygulanan renk körlüğü tedavisinin üzerinde iki yıl geçmesine rağmen hala maymunlar renkleri ayırt edebilir durumda! Bilindiği üzere maymunlar tam renk körüdür. Yani bu yöntem renk körlüğü tedavisinde çığır açacak gibi görünüyor.

  Enterasan olan maymunların renk körü olmasının Renk körlüğünün onlara tamamen doğanın bir hediyesi olması.. Çünkü renk körü olan maymunlar doğadaki yiyecek ve besin maddelerini bu şekilde çok daha iyi algılayabiliyorlar.

  Renk körleri 2 nci dünya savaşında alman bilim adamları tarafından savaş bombardıman uçaklarına gözlemci olarak görev yapmışlardır. Renk körlüğü bulunan kişiler kuş bakışı olarak kamufle edilmiş stratejik noktaları çok daha net farkedebiliyorlardı. Renk körleri normal kişilerin göremediği bazı renkleri ayırt edebiliyorlar, renk körlerinin ayırt ettiği cisimler genellikle doğa içine gizlenmiş yada kamufle edilmiş cisimler! Bu bakımdan 2 nci dünya savaşında kullanılan renk körleri askerler gizlenmiş hedefleri görerek görevlerini eksiksiz yapmışlardır. Renk körlüğü 2 nci dünya savaşında özel bir yetenek olarak değerlendirildi.

  Kimler renk görme eksikliği için test yaptırmalıdır?

  İlk önce okul çağındaki çocuklara renk görme testi, renk körlüğü testi yapılmalıdır. Çünkü renkleri eksik algılamak ve bazı renkleri görmemek çocuklarda öğrenme çağında okuma güçlüğü sorununa yol açabiliyor. Bu durumda renk görme sorunu olan çocuk okuma ve öğrenmede harf ve sayıları soluk ve belirsiz görebildiği için okuma güçlüğü sorunu eğitimini olumsuz etkileyebiliyor. Aile geçmişinde renk körlüğü sorunu olan bir aile bireyinin olması, çocuğunuzun renk körü olma ihtimalini yükseltiyor. Kişilerin yaptığı mesleklerde doğru renkleri mutlaka görmesi gereken her insan için mutlaka renk körlüğü testi yapılmalıdır. Uçağa bindiğinizde pilotun renk körü olduğunu bilseydiniz acaba ne düşünürdünüz? Yada renk körü bir makinistin kullandığı tren ile seyahat eder miydiniz?

  İnsan gözünde renk görme nasıl gerçekleşiyor?

  İnsan Gözü ve Renk Görme Yeteneği Sağlıklı bir insan gözünün renk algılama kapasitesi 380 ve 780 nanometre arasında olan dalga boyları içerisinde bir kaç milyon farklı rengi ayırt edebilir. İnsan gözünde bulunan 6 milyon’dan fazla renk hücre reseptörü bulunmaktadır. Renk reseptör hücreleri hassasiyetlerine göre 3 renk konisine ayrılırlar.

 • Deuteros Renk Konisi veya M Koni (Yeşil Renge Duyarlı-Orta Dalga Boyu)
 • Tritos Renk Konisi veya S Koni (Mavi Renge Duyarlı-Kısa Dalga Boyu)
 • Protos Renk Konisi veya L Koni (Kırmızı Renge Duyarlı-Uzun Dalga Boyu)
 • İnsan gözünde bulunan 3 çeşit renk konisinin duyarlılığı, algılama kapasitesi ve çalışma prensibi renk görmenin gerçekleşmesini sağlamaktadır.